Klasični klavir

 

Program ponuja učenje klavirja z akademsko izobraženimi in strokovno usposobljenimi mentorji, ki vam in vašemu otroku zagotavlja visok nivo izobraževanja in celovito glasbeno izkušnjo skozi celoten učni proces.

 
VPIS V PROGRAM
 
  • splošno
  • program
  • komu je namenjen
  • mentorji

Program klasični klavir se poleg ustaljenih klasičnih praks poslužuje novih naprednejših metod poučevanja s katerimi učenje klavirja in razumevanje glasbe nasploh, dviga na višjo raven. Učenje poteka po novi, državno priznani zbirki učbenikov Moj prijatelj klavir, avtorjev Jake in Ilonke Pucihar. Učbeniki so zasnovani na prepričanju, da naj učenci glasbo preden jo razumejo, živijo! Prednost pred formalno perfekcijo, dajejo življenju in vzbujanju vitalnih slušnih, ritmičnih vrednot, radosti in veselja do glasbe, ki prebujajo in hranijo otrokovo intuitivno željo po ustvarjanju in izražanju svojega občutka za resnico in lepoto. Učni program tako, poleg učenja tehnike igranja, branja notnega zapisa, spoznavanje glasbene teorije... zajema mnogo drugih področij glasbenega ustvarjanja kot so: igranje po posluhu, transpozicija, improvizacija, branje a prima vista, harmonizacija... ki jih v javnih glasbenih šolah ne najdemo.

Prosimo delite našo stran