Sanja Mlinarič - Glasbena šola B.A.S.E.

Sanja Mlinarič

Sanja Mlinarič -harmonika slika2

 

Njena glasbena pot se je uradno pričela na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj, kjer je zaključila nižjo glasbeno šolo iz harmonike pri učiteljici Jasmini Rihtarič. Pet let je pod okriljem iste glasbene šole igrala tudi pri harmonikarskem orkestru s katerim so se redno udeleževali srečanj harmonikarskih orkestrov v Jesenicah. V okviru orkestra je dobila tudi prve izkušnje s studijskim snemanjem.

 

Izobraževanje je nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, kjer je leta 2012  maturirala iz smeri Umetniška gimnazija, svoj glavni predmet – harmoniko je obiskovala v razredu profesorja Andreja Lorberja. V času šolanja se je zraven koncertiranja udeležila tudi različnih tekmovanj – leta 2011 je na mednarodnem srečanju harmonikarjev v Beltincih osvojila prvo nagrado, v letih 2010 in 2012 pa drugo.

 

Bila je tudi aktivna članica harmonikarskega orkestra Konservatorija za glasbo in balet Maribor.

 

V srednješolskem obdobju je med drugim obiskovala in zaključila nižjo glasbeno šolo iz klavirja pri učiteljici Marjeti Urbanič Rudolf.

 

Od leta 2012 študira na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v sosednji Avstriji. Kjer v razredu Jänneta Rättyä končuje Koncertno smer klasične glasbe. Leta 2014 je na isti univerzi vzporedno vpisala tudi Pedagoško smer s poudarkom na elementarni glasbeni pedagogiki.

 

V okviru izobraževanja se udeležuje seminarjev pri priznanih umetnikih kot so Luka Juhart, Iñaki Alberdi, Mie Miki, Frode Haltli in drugi. Skozi vsa leta šolanja ostaja Zoisova štipendistka.