Glasbena teorija

Vsi učenci, osnovnošolci, imajo možnost obiskovati tudi pouk glasbene teorije v skupini, ki poteka 1x tedensko po 45 minut. Namenjen je tistim, ki si želijo svoje glasbeno znanje še dodatno podkrepiti s teorijo. Pri pouku glasbene teorije si učitelj prizadeva za čim boljše in tudi čim širše glasbeno znanje učencev, saj je glasba zelo širok pojem. Pri tem predmetu je naš cilj približati glasbeno teorijo učencem na tak način, da jo lahko in znajo uporabljati v praksi. Pri pouku glasbene teorije bodi učenci deležni tudi spoznavanja osnovnega glasbeno-zgodovinskega ozadja in zakonov harmonije. Učencem bo  pouk teorije še dodatno pripomogel k razvoju in poglobitvi glasbenega posluha.

Vsi ostali učenci (ne-osnovnošolci) imajo možnost učenja teorije pri  samem pouku inštrumenta.

Cena glasbene teorije za vse vpisane na pouk inštrumenta je 15€ na mesec. Izbiro teorije označite na vpisnem formularju.

Want to learn more?

Check out these articles below