Izpis iz Glasbene šole B.A.S.E.

Žal nam je, da prekinjate sodelovanje z nami. V primeru prekinitve vašega šolanja oziroma šolanja vašega otroka vas prosimo, da izpolnite spodnji izpisni obrazec. V kolikor boste izpis uredili najkasneje do 15. v mesecu bomo vaš izpis upoštevali z naslednjim mesecem. V nasprotnem primeru vam bomo zaračunali šolnino po našem pravilniku tudi za nadaljnji mesec, ne glede na to, ali se boste učnih ur udeležili. Za uraden izpis morajo biti poravnane vse obveznosti do šole.