Ana Dežman Dovč

Operna pevka in pevka zabavne glasbe Ana Dežman (Akademija za glasbo, Ljubljana, Slovenija) prihaja iz glasbene družine. Prve pevske uspehe je pod mentorstvom Alenke Slokar Bajc začela nizati že zgodaj. Osvojila je prvo mesto na mednarodnem tekmovanju Ithaka (2007), sicer pa se udeleževala številnih pevskih izpopolnjevanj, denimo Mozarteuma.

Kot zboristka-solistka SNG Opere in balet Ljubljana je s svojim solističnim prispevkom obogatila več predstav. Poleg tega se redno udejstvuje festivalov zabavne glasbe (Slovenska popevka, Festival narečne popevke in EMA) in izvaja repertoar slovenske popevke, jazzovskih skladb ter slovenskih ljudskih in narodnih pesmi.

Pri poučevanju prisega na klasično vokalno tehniko z uporabo trebušne prepone, ki je ne glede na izbran žanr osnova vsakega pevca. V pouk zato vključuje vaje za pravilno dihanje, vaje za razgibavanje prepone in lestvice za izenačevanje vokalov ter registrov, s čimer se krepita tako naravni glas kot obseg tega.

VIDEOPOSNETKI Z ANO DEŽMAN DOVČ:

>