__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7a6de":{"name":"Main Accent","parent":-1},"7c414":{"name":"Accent Dark","parent":"7a6de"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7a6de":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"7c414":{"val":"rgb(13, 2, 4)","hsl_parent_dependency":{"h":352,"l":0.03,"s":0.72}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7a6de":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"7c414":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
PRIJAVA V MOJ.BASE.SI

Dominik Jakšič

Skladatelj, dirigent in pianist Dominik Jakšič (Akademija za glasbo, Ljubljana, Slovenija) je dirigent Akademskega pevskega zbora Celje. Njegov opus obsega preko sto del, vanj pa uvrščamo samospeve, klavirske in komorne skladbe ter orkestrska in scenska dela. Za nekatera od njih je na mednarodnih tekmovanjih prejel nagrade in priznanja.

Kompozicijo je študiral pod mentorstvom Marka Mihevca, Vita Žuraja in Janija Goloba, sicer pa se je izpopolnjeval tudi pri drugih skladateljih, denimo Johnu Coriglianu. Kot dirigent je doslej sodeloval z več zborovskimi zasedbami, med letoma 2014 in 2016 pa je opravljal vlogo umetniškega vodje Glasbenih popoldnevov z Antonom Lajovicem.

Do pedagoškega dela čuti izjemno odgovornost, zato neprestano išče nova znanja, s pomočjo katerih bi lahko učencem snov podal kar najbolj smiselno. Verjame tudi, da je poučevanje način življenja oziroma poslanstvo, zaradi česar stremi k povezovanju teorije s praktičnimi disciplinami, ki glasbenika privedejo do čistega glasbenega izraza.

>