Jean Markič

Magister kompozicije Jean Markič (Akademija za glasbo, Ljubljana, Slovenija) je vsestranski instrumentalist, producent in aranžer. Študiral je pod mentorstvom Janija Goloba, Marka Mihevca, Uroša Rojka in Jake Puciharja ter sodeloval s številnimi imeni popularne glasbe (Gal Gjurin, Nipke), redno pa se predstavlja tudi kot vodja jazzovskih zasedb in avtor.

Komponiral je za tekmovanje TEMSIG in lasten projekt SaGaDuDaB. Poleg tega so bila njegova dela izvedena na različnih slovenskih festivalih (Popevka, Ema, Melodije morja in sonca, Fens), posveča pa se tudi filmski glasbi in odkrivanju ter produkciji zvoka in poučevanju, pri čemer za osnovo smatra dobro teoretično podkovanost.

Kot mentor največji pomen pripisuje razumevanju snovi in podajanju gradiva na ravni, ki ustreza posameznemu učencu. Izziv mu predstavlja prav razlaganje zapletenih vzorcev teoretično manj podkovanim ljudem, saj se mora pri tem ozreti za logičnimi rešitvami. Svojo vlogo sicer vidi predvsem v spodbujanju in razvijanju umetniške volje.

VIDEOPOSNETKI Z JEANOM MARKIČEM

>