Laura Bartelj

Laura Bartelj (Univerza za glasbo in upodabljajočo umetnost, Gradec, Avstrija) je znanje pridobila pri priznanih profesorjih, med drugim Tatjani Špragar in Anke Svhittenheim. Poleg formalnega šolanja je redno obiskovala mojstrske tečaje, med katerimi velja izpostaviti tiste Nadežde Tokareve, Vasilija Meljnikovega, Stefana Milenkovića in Nicolasa Koeckerta.

Med odmevnejša sodelovanja šteje muziciranje s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, Orkestrom slovenske filharmonije, Orkestrom SNG Opera in balet Ljubljana, Godalnim orkestrom slovenskih solistov in drugimi, v času šolanja pa je na različnih tekmovanjih (TEMSIG, Cortemilija, Valssesia, Petar Konjović) osvojila več zlatih ter srebrnih priznanj.

Poučevanju pristopa raziskovalno. Poudarek daje predvsem tehniki, s pomočjo katere otroci kasneje lažje premagujejo naloge višje težavnostne stopnje. Tudi sicer ji največji izziv predstavlja ohranjanje motivacije mlajših učencev, medtem ko se ne glede na starost tistih, ki jih poučuje, opira na individualnost vsakega posameznika.

>