__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7a6de":{"name":"Main Accent","parent":-1},"7c414":{"name":"Accent Dark","parent":"7a6de"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7a6de":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"7c414":{"val":"rgb(13, 2, 4)","hsl_parent_dependency":{"h":352,"l":0.03,"s":0.72}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7a6de":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"7c414":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
PRIJAVA V MOJ.BASE.SI

Patricija Škof

Začetki klavirske poti Patricije Škof, ki je to kmalu obogatila še s petjem, segajo na Konservatorij za glasbo in balet Maribor, kjer je znanje pridobivala pod okriljem Metke Unuk in Ane Bezjak, kasneje pa je diplomirala pod mentorstvom Dene DeRose na Univerzi za glasbo in upodabljajoce umetnosti v Grazu, v smeri jazz petje.

V času šolanja in tudi kasneje je nanizala raznovrstne uspehe, pri čemer velja izpostaviti nagrado revije Downbeat. Sicer se je izpopolnjevala pri številnih profesorjih, denimo Anette von Eichel, Sheili Jordan in Kate McGarry, ter sodelovala z različnimi domačimi in tujimi glasbeniki. Avtorski trio birds of unknown ji omogoča spajanje različnih žanrov.

V ospredje svojega delovanja postavlja ustvarjalnost, zato k inovativnosti in lastnemu izrazu stremi tudi v okviru pedagoške dejavnosti. Ker se zaveda, da ima vsak učenec drugačno predznanje in je podajanje snovi treba temu primerno prilagoditi, k pouku pristopa individualno. Poleg tega temeljni pomen učenja pripisuje ljubezni do glasbe in predanosti tej.

VIDEO POSNETKI S PATRICIJO ŠKOF

>