Tilen Zavec

Po končanem formalnem izobraževanju je Tilen Zavec (Akademija za glasbo, Ljubljana, Slovenija) deloval v Policijskem pihalnem orkestru in Orkestru Slovenske vojske, že v času študija pa je sodeloval s SNG opera in balet Ljubljana, medtem ko je s kvartetom saksofonov kot solist nastopil ob spremljavi orkestra Slovenske filharmonije.

Srednješolsko stopnjo izobraževanja je opravil pod mentorstvom Petra Kruderja in višješolsko pod vodstvom Mihe Rogine. Ob tem se je redno udeleževal seminarjev priznanih klasičnih saksofonistov, med drugim Matjaža Drevenška, Clauda Delangia, Jeana-Denisa Michata in Arna Bornkampa.

Ker se zaveda, kako pomembno je vodenje mladih skozi proces učenja, želi še pred igranjem na instrument spoznati želje, sposobnosti in osebnost učencev. Na ta način namreč najlažje določi tempo osvajanja znanja in izbere ustrezne tehnike. Sicer meni, da je naloga mentorja predvsem motiviranje in vodenje učenca do izpolnitve pričakovanj.

>