Pogoji poslovanja Facebook

[thrive_headline_focus title=”Pogoji poslovanja Facebook” orientation=”center”]

Vsi podatki zbrani preko Facebook Lead Ads, so varno hranjeni in se uporabljajo samo za podajanje informacij glede Glasbene šole B.A.S.E..

Pridobljeni podatki ne bodo nikoli prodani ali deljeni tretji osebi.​

Want to learn more?

Check out these articles below