Program Kljunasta (blok) flavta za predšolske otroke

»Mami, ati! Rad bi igral blok flavto!«Čeprav je vaš otrok star komaj štiri ali pet let, izraža željo po učenju igranja flavte in vi bi mu jo radi uresničili. A kako? Brez skrbi, ste na pravem mestu. V Glasbeni šoli B.A.S.E. smo na podlagi dolgoletnih izkušenj razvili pedagoško metodo O.G.I., s katero učni program v celoti prilagodimo vsakemu posamezniku, s tem pa otroku omogočimo izkušnjo, s pomočjo katere pridobi glasbeno znanje in razvije ljubezen do umetnosti.

Program izvajamo na enoti: MARIBOR, LJUBLJANA

Vaš otrok izraža željo po igranju kljunaste flavte. Omogočite mu glasbeno izkušnjo!

Vaš otrok je star štiri ali pet let, vendar je povsem prepričan, da želi igrati flavto. Odločitev podpirate, saj verjamete, da bo v procesu šolanja razvil različne veščine in pridobil marsikatero izkušnjo, vendar vas njegova vztrajnost malce tudi plaši. Sploh pa niti ne veste, kakšne so razlike med kljunasto in prečno flavto, veste le, da obstaja več vrst flavt.

Dovolite, da vam pomagamo pri izbiri in preženemo vaše dileme.

Kako torej izbrati instrument?

Gre za eno prvih glasbil, ki jih je izumil človek. Pastirji so jih denimo izdelovali iz vrbovih vej, v Aziji pa so uporabili bambusove palice. Danes je flavta seveda tehnično izpopolnjena in se je uveljavila kot solistični ter orkestrski instrument. Še posebno priljubljena je pri izvajanju repertoarja stare glasbe. Razlika med kljunasto in prečno flavto, na katero po osvojenih osnovah preide večina učencev, pa je v položaju igranja, pri čemer kljunasto flavto držimo navpično, prečno pa asimetrično od ust nad desno ramo, kar vpliva tudi na pozicioniranje prstov.

Igranje kljunaste flavte

A kako do flavte in kaj še potrebujemo poleg nje?

Nikar se ne prenaglite. Instrument je pomemben, zato si za nakup vzemite čas in za mnenje povprašajte otrokovega mentorja. V Glasbeni šoli B.A.S.E. smo vam na voljo za svetovanje pri nakupu instrumenta, omogočamo pa tudi najem. A seveda je kitara le najpomembnejše orodje, ki ga otrok potrebuje za učenje. Da bi bilo to kar se da učinkovito, potrebuje še notni zvezek, notno stojalo, čistilni pribor in metronom, po potrebi zavito glavo. Ni malo, kaj? A ne skrbite, vse našteto bo z izjemo notnega zvezka, ki ga bo kmalu popisal in mu boste morali kupiti novega, uporabljal leta ali celo desetletja.

Kaj pa note in ostalo učno gradivo?

Seveda, potreboval bo tudi note, a z nakupom notnega gradiva počakajte dokler izbrani mentor ne pripravi programa po metodi O.G.I., ki bo v celoti prilagojen potrebam in željam vašega otroka. Verjamemo namreč, da je prijetna glasbena izkušnja ključnega pomena, zato v strokovni učni program vključujemo želje vsakega posameznika, s čimer okrepimo veselje do učenja in razbijemo monotonost.

Notno gradivo
Otroci

Ves čas govorite o igranju flavte. Pa se bo otrok naučil še česa drugega?

Dandanes je vsak program, tudi glasbeni, zasnovan zelo široko. Kar pomeni, da igranje kljunaste flavte sicer predstavlja osnovni razlog, zaradi katerega bo vaš otrok obiskoval Glasbeno šolo B.A.S.E., vendar bo pri nas pridobil veščine, uporabne na različnih življenjskih področjih. Poleg motoričnih spretnosti se bo naučil vztrajnosti, odgovornosti in samostojnosti, ker pa bo spoznal tudi druge otroke, bo stkal nova prijateljstva ter izboljšal komunikacijske veščine in okrepil samozavest. Vse našteto mu bo prav tako pomagalo pri izražanju s pomočjo glasbe, ki ga vsekakor močno spodbujamo in toplo pozdravljamo.

In če se otrok z mentorjem ne bo razumel?

Gotovo se še spomnite svojih šolskih dni in dejstva, da ste predmete, ki so jih poučevali prijetni učitelji obiskovali raje od tistih, kjer je učitelj v vas vzbujal strah in trepet. Sproščeno in varno vzdušje, pospremljeno z igro, je ključno, zato naši mentorji na začetku obilo pozornosti namenijo sposobnostim učenca, da lahko učno snov prilagodijo ter na ta način dodatno motivirajo otroka. Ta se posledično čuti sprejetega, svojemu mentorju pa zaupa, saj njun odnos temelji na prijateljstvu in skupni izkušnji, ki krepi otrokove vrline.

Odnos z mentorjem

Osebna glasbena izkušnja ...

Upamo, da smo uspeli odgovoriti na vsa vprašanja, ki so se vam porajala. Naj vam torej predstavimo še nekaj dejstev, pomembnih pred vpisom v Glasbeno šolo B.A.S.E.

Glasbena teorija

Kako je z glasbeno teorijo?

Metoda O.G.I. omogoča prilagojen učni program vsakemu posamezniku, zato otrok glasbeno teorijo spozna kar na urah flavte. Na ta način pouk instrumenta poteka vzporedno s poukom teorije, saj mentor otroku poda teoretična znanja sproti, glede na potrebe, ki jih zahteva samo igranje. Poleg tega metoda O.G.I. učenje omogoča tudi tistim otrokom, ki branja not še niso vešči

Napotki staršem

Kakšna je vloga nas, staršev?

V Glasbeni šoli B.A.S.E. želimo v pouk otrok vključiti tudi starše, zato vam bo mentor razložil, na kaj morate biti pozorni pri vajah v domačem okolju. Njegova navodila boste po vsaki učni uri lahko prebrali tudi v glasbeni knjižici ali na naši platformi. Tako boste s procesom učenja seznanjeni ves čas. Vaše glasbeno predznanje ni potrebno, je pa pomembno, da otroka pri odločitvi učenja igranja kljunaste flavte podpirate, vanj verjamete in ga spodbujate k temu, da igranje postane rutina

Vzdržavanje kljunaste flavte

Je treba flavto vzdrževati?

Zgodi se, da se pojavijo težave z ustnikom. Mentor vam bo svetoval, kaj storiti, da bi jih odpravili, v primeru težje okvare ali poškodbe flavte pa vas bo napotil k strokovnjaku, ki bo popravilo izvedel kakovostno in pravilno.

Predstavljamo vam program učenja Kljunasta (blok) flavta za predšolske otroke

Skozi učni proces se prepletata dve področji, saj ustaljene klasične prakse združujemo z naprednejšimi pristopi poučevanja. Otroci se spoznajo z osnovami igranja, kamor sodijo pravilna tehnika dihanja, drža in postavitev rok, vendar sočasno razvijajo občutek za ritem, dinamiko, tempo, artikulacijo ter glasbene oblike. Da pa bi otrokovo pozornost obdržali dlje čase, v procese učenja vključujemo tudi različne igre in motivacijske naloge.

Pouk poteka s pomočjo O.G.I. metode, ki smo jo razvili prav zato, da bi bil učni program v kar največji meri prilagojen posameznemu učencu. V klasične in tehnične pristope tako vnašamo novosti, s katerimi krepimo muzikalnost ter kreativnost mladega glasbenika. 

Pedagoška metoda O.G.I. 

Osebni Glasbeni Inkubator 

Leta poučevanja tako mladih kot nekoliko starejših glasbenih umov so nas naučila, da najboljše med nami odlikuje drugačnost. Z mislijo na to smo v okviru Glasbene šole B.A.S.E. razvili pedagoško metodo O.G.I. (Osebni Glasbeni Inkubator), ki temelji prav na priznavanju drugačnosti in spodbujanju raznolikosti. Učni program in izobraževalne procese tako prilagajamo potrebam, željam ter ciljem posameznega učenca in na ta način krepimo njegove glasbene vrline oziroma odpravljamo šibkosti.

Na Glasbeni šoli B.A.S.E. spodbujamo kreativnost in individualnost. Zato učni program prilagajamo učencu in ne učenca učnemu programu, kar je sicer ustaljena praksa večine izobraževalnih ustanov.

Bistvo pedagoške metode O.G.I. je namreč prav individualna obravnava, s čimer se odmikamo od ustaljenih in splošno sprejetih glasbeno-izobraževalnih praks, ki učence dojemajo kot enake. S tem pa jih tudi omejujejo. V primerjavi z njimi pedagoška metoda O.G.I. omogoča prilagojeno podajanje snovi in določanje učnega načrta v skladu z učenčevimi veščinami ter zanimanji. Vse našteto pripomore k hitrejšemu glasbenemu razvoju.

Srce novih pristopov poučevanja igranja instrumentov ter petja, poleg samih učencev, tvorijo skrbno izbrani mentorji, usposobljeni za delo z vsemi starostnimi skupinami različnih stopenj predznanja. S pomočjo pedagoške metode O.G.I. se lahko vsakemu učencu popolnoma posvetijo in mu v sproščenem vzdušju podajo orodja, s katerimi uspešno premaga tehnične izzive in obenem prebudi svojo kreativnost ter muzikalnost.

Verjamemo namreč, da je glasba namenjena vsem. A Glasbena šola B.A.S.E. žal ni. Zato vas vabimo na ogled osnovnih razlik med našo glasbeno šolo in ostalimi oblikami glasbenega izobraževanja, na podlagi česar boste lahko ugotovili, ali je O.G.I. metoda poučevanja za vas najboljša izbira.

Osnovne razlike med Glasbeno šolo B.A.S.E. in ostalimi oblikami šolanja

1. Glasba za vse

Glasbena šola B.A.S.E.

Glasbena šola B.A.S.E. spodbuja učenje glasbe pri vseh, ki si tega želijo, ne glede na predznanje, leta, fizične omejitve ali talent.

Ostale oblike šolanja

Javne glasbene šole omogočajo vpis le tistim učencem, ki so uspešno opravili predhodni preizkus glasbene nadarjenosti.

2. Vpis skozi vse leto

Glasbena šola B.A.S.E.

Na Glasbeni šoli B.A.S.E. učence vpisujemo v programe tekom celega leta.

Ostale oblike šolanja

Vpis na javne glasbene šole je možen izključno na začetku šolskega leta.

3. Izobraževanje vseh generacij

Glasbena šola B.A.S.E.

Izobraževalni programi Glasbene šole B.A.S.E. so namenjenim vsem generacijam, od najmlajših do tistih, ki zmotno menijo, da so priložnost za učenje instrumenta ali petja že zamudili.

Ostale oblike šolanja

Javne glasbene šole so namenjene le osnovnošolskim otrokom, medtem ko je vpis mladih in starejših mogoč le na podlagi predhodno uspešno opravljenega sprejemnega izpita.

4. Prilagojen program

Glasbena šola B.A.S.E.

S pomočjo pedagoške metode O.G.I. (Osebni Glasbeni Inkubator) program prilagajamo potrebam in željam vsakega posameznika. Z njo krepimo njegove vrline in odkrivamo ter odpravljamo slabosti.

Ostale oblike šolanja

Izobraževalni program javnih glasbenih šol je enoten z državnim učnim načrtom, zato ne dopušča odstopanj in posledično ne omogoča prožnosti pri prilagajanju posameznemu učencu.

5. Žanrska raznolikost

Glasbena šola B.A.S.E.

Pedagoška metoda O.G.I. upošteva učenčev glasbeni okus in daje poudarek žanrom, ki so mu blizu kot poslušalcu. V primeru neopredeljenosti, mentor učenca spodbudi k samoiskanju s pomočjo predstavitve različnih žanrov.

Ostale oblike šolanja

Učni načrt javnih glasbenih šol temelji na učenju klasične glasbe, s katero se še posebej mladi težje poistovetijo in se zato čutijo odtujene od popularne glasbe oziroma glasbe, po kateri posežejo kot poslušalci.

6. Spodbujanje ustvarjalnosti

Glasbena šola B.A.S.E.

Poleg poustvarjanja glasbenih del v okviru pedagoške metode O.G.I. velik poudarek dajemo ustvarjanju lastne glasbe in improvizaciji. Novi izobraževalni pristopi so pravzaprav zasnovani z mislijo na spodbujanje kreativnosti in muzikalnosti.

Ostale oblike šolanja

Klasična glasba, na kateri temelji učni program javnih glasbenih šol, ne spodbuja kreativnosti učencev, saj se repertoar izvaja na podlagi striktnega upoštevanja skladateljevih oznak v notnem zapisu, medtem ko improvizacija ni del učnega programa.

7. Velika izbira instrumentov

Glasbena šola B.A.S.E.

Na Glasbeni šoli B.A.S.E. se je poleg klasičnih instrumentov mogoče učiti tudi instrumentov, prisotnih v popularni in jazzovski glasbi.

Ostale oblike šolanja

Na javnih glasbenih šolah je možno le učenje klasičnih instrumentov, kakršni so klavir, klasična kitara, violina, flavta itn.

8. Strokovni mentorji

Glasbena šola B.A.S.E.

Rezultati pedagoške metode O.G.I. so poleg učencev odvisni predvsem od strokovne usposobljenosti mentorjev, zato so ti skrbno izbrani tako s strani ravnatelja kot širšega vodstva Glasbene šole B.A.S.E.

Ostale oblike šolanja

Zaposlovanje učiteljev v javnih glasbenih šolah ni nadzorovano s strani države, mnogi pa se za ta poklic odločijo tudi zaradi koncertne kariere, ki je manj uspešna od pričakovanj.

9. Reden pouk

Glasbena šola B.A.S.E.

Mentorji pedagoške metode O.G.I. verjamemo v reden pouk, zato se trudimo v najkrajšem možnem času nadoknaditi vsako zamujeno uro, učenci pa lahko sodelujejo tudi na dveh šolskih nastopih letno. Ob zaključku šolskega leta imajo prav tako možnost opravljanja zaključnega izpita Glasbene šole B.A.S.E., na podlagi katerega v kombinaciji z oceno celoletnega dela prejmejo spričevalo.

Ostale oblike šolanja

Mentor, ki poučuje igranje instrumenta ali petja na domu, k opravljanju dela ni zavezan s pogodbo, zato pouk pogosto poteka neredno, učenci pa so ob tem marsikdaj deležni tudi manj strokovnih prijemov pedagoškega dela. Učenci so prav tako prikrajšani za možnost javnega nastopa in nimajo možnosti opravljanja zaključnega izpita, na podlagi katerega bi prejeli potrdilo o uspešno zaključenem šolskem letu.

10. Kontrolirano spletno učenje

Glasbena šola B.A.S.E.

V okviru Glasbene šole B.A.S.E. svojim učencem ponujamo možnost kontroliranega spletnega učenja, ki temelji na pedagoški metodi O.G.I., pri čemer jim je poleg samega gradiva na voljo tudi mentor, na katerega se vedno lahko obrnejo z dodatnimi vprašanji.

Ostale oblike šolanja

Mladi in odrasli se učenja instrumenta ali petja pogosto lotijo s pomočjo posnetkov, objavljenih na različnih spletnih kanalih, kjer so na voljo tako dobre kot slabe vsebine, ob tem pa nimajo niti povratne informacije s strani mentorja, zaradi česar je možnost napredka zelo majhna.

11. Dober zgled

Glasbena šola B.A.S.E.

Mentorji Glasbene šole B.A.S.E. so vidni in priznani slovenski glasbeniki, aktivni na različnih glasbenih področjih, kar učence še dodatno spodbuja k redni vaji ter ustvarjanju, saj jim mentorji s svojim glasbenim udejstvovanjem sporočajo, da je glasba živa.

Ostale oblike šolanja

Učitelji javnih glasbenih šol so običajno že davno opustili igranje instrumenta, zato so od glasbe tega časa odtujeni, posledično pa tudi učenci dobijo vtis, da je glasba nekaj, kar je nastajalo pred stoletji, nimajo pa vpogleda v trenutno glasbeno dogajanje.

Pridružite se ostalim zadovoljnim staršem

Sabina V.

starš 

"Sporočamo, da smo z mentorjem zelo zadovoljni in da najina hči prej v dveh letih ni pokazala toliko navdušenja. Prijazne dni želim."
Andrej M.

starš

"Z vašo šolo smo bili zelo zadovoljni. Tadej je zelo dober in profesionalen pri svojem delu, zato mislim, da ste svetovali pravega učitelja."

Naši strokovno usposobljeni mentorji za vašega otroka in za vas!

V Glasbeni šoli B.A.S.E. izbiramo le najboljše mentorje. Mentorji za učenje kljunaste flavte so strokovnjaki na svojem glasbenem področju, ki se lahko pohvalijo s številnimi glasbenimi  in pedagoškimi dosežki.

Poslanstvo naših mentorjev je odkrivanje individualnega potenciala v vsakem učencu in njegov potencial razvijati v brezmejno kreativnost in muzikalnost. S svojimi bogatimi izkušnjami in strokovnostjo so naši mentorji usposobljeni za delo z učenci vseh starostnih skupin in različnih stopenj predznanja.

Mentorji Glasbene šole B.A.S.E.

Prijateljski odnos z mentorji

Zagotovo vas kot starša skrbi, kaj vse se lahko zgodi na uri. Morda bo otrok trmast, se bo težko osredotočil, se ne bo želel pogovarjati ali pa bo ob sebi želel starše.

Svetujemo, da starši niste prisotni na urah, saj se bo otrok tako najlažje naučil samostojnosti. V kolikor pa res ne bi želel preživeti učnih ur brez staršev, priporočamo, da ste prisotni le na prvih nekaj urah. Otrok se bo tako lažje privadil na novo okolje in mentorja, postopoma pa se bo okrepila tudi njegova samozavest. Zavedamo se, da je prehodna faza izjemno pomembna, zato mentorji na začetku še posebej prisluhnejo otrokovim željam in z njim vzpostavijo zaupni odnos.

Učenje se prične počasi, najprej s pogovorom, ki nato prehaja na igranje inštrumenta, mentor pa hkrati s prijateljskim odnosom vzpostavlja tudi avtoriteto. Pouk se kmalu osredotoči na snov izbranega programa, mentor in otrok pa še naprej sodelujeta v prijateljskem odnosu. Na tak način bo otrok mentorju tudi brez težav zaupal, koliko časa je vadil in kaj mu povzroča težave.

Verjamemo, da boste z vpisom v Glasbeno šolo B.A.S.E. poskrbeli za primerno in kvalitetno glasbeno izobrazbo vašega otroka.

Naše celostno glasbeno šolanje zajema

Naš program Kljunasta flavta za predšolske otroke je mnogo več, kot le učenje kljunaste flavte. V sklopu našega celovitega glasbenega izobraževanja vam zraven učenja inštrumenta ponujamo še veliko drugih dodatnih storitev in pripomočkov, ki bodo otrokovo šolanje spremenili v edinstveno glasbeno izkušnjo.  

Program učenja Kljunasta flavta za predšolske otroke

Program zajema učenje kljunaste flavte za predšolske otroke pod vodstvom profesionalnega mentorja. Pouk poteka v obliki 30min tedenske učne ure. Program se vrši po učni metodi O.G.I. in se prilagaja učencu.

Paket glasbene teorije Glasbene šole B.A.S.E.

Paket glasbene teorije

Paket glasbene teorije zajema učenje in praktično uporabo glasbene teorije na sami uri inštrumenta. Učenec tako vso potrebno glasbeno teorijo osvaja skozi prakso igranja, kar mu pomaga pri lažjemu osvajanju in razumevanju glasbenih pojmov.

Priročnik za starše Glasbene šole B.A.S.E.

Priročnik za starše

V procesu otrokovega glasbeno izobraževanja igrajo poleg mentorja zelo pomembno vlogo tudi starši. V ta namen vam ob vpisu podarjamo priročnik, ki vam bo pomagal in svetoval pri vodenju vašega otroka skozi učenje inštrumenta.

Notni zvezek Glasbene šole B.A.S.E.

Notni zvezek

Notni zvezek je nepogrešljiv del obvezne opreme vsakega glasbenika, ki se podaja na pot glasbenega šolanja. Vsak naš učenec ob vpisu prejme svoj notni zvezek, kamor bo lahko zapisoval svoje teoretične vaje in prve glasbene ideje.

Beležka za učinkovito vadbo Glasbene šole B.A.S.E.

Beležka za učinkovito vadbo

Redna in predvsem učinkovita vadba je ključ do uspešnega in hitrega napredka pri igranju inštrumenta. Beležka za učinkovito vadbo je odličen pripomoček, ki učencu, mentorju in staršem omogoča jasen pregled nad učenčevimi tedenskimi nalogami, vadbo in napredkom v igranju.

*Učenci prejmejo beležko ob začetku šolskega leta v mesecu septembru.

Spričevalo Glasbene šole B.A.S.E.

Opravljanje izpita in spričevalo Glasbene šole B.A.S.E.

Vsak naš učenec ima ob koncu šolskega leta možnost opravljanaja zaključnega izpita. Na podlagi celotnega napredka in opravljenega izpita, se učencu poda zaključna ocena. Za svoje glasbeno šolanje pa prejme zaključno spričevalo Glasbene šole B.A.S.E. 

Cenik šolanja

30 min

30 min tedenska učna ura

 • Paket glasbene teorije
 • Šolski nastopi
 • Napotki za starše
 • Notni zvezek
 • Beležka za vadbo
 • Možnost opravljanja izpita

82 na mesec

Pozivamo vas, da se pred vpisom v šolo seznanite z našimi pogoji sodelovanja in preberete najpogostejša vprašanja.

30 min

30 min tedenska učna ura

 • Paket glasbene teorije
 • Šolski nastopi
 • Napotki za starše
 • Notni zvezek
 • Beležka za vadbo
 • Možnost opravljanja izpita

86 na mesec

Pozivamo vas, da se pred vpisom v šolo seznanite z našimi pogoji sodelovanja in preberete najpogostejša vprašanja.

Omogočamo vam tudi ...

Najem instrumenta

Še nimate svojega instrumenta in niste prepričani niti, da ga želite kupiti? Ne skrbite. Ponujamo vam možnost najema, zato lahko s šolanjem pričnete kar takoj.

Nakup instrumenta

Vsi naši učenci lahko instrument in drugo glasbeno opremo kadarkoli kupijo kar v šolski trgovini, kjer smo že izbrali primerne instrumente za vaše šolanje.

Pridružite se ostalim zadovoljnim staršem!

Starš Jana S.

"Vsem, ki našim otrokom odpirate vrata v čudoviti svet glasbe, se za to res iskreno zahvaljujem. Želim vam - kako drugače - veliko glasbe, veselja, smeha in zadovoljstva. In poguma, da nadaljujete s svojo vizijo tudi takrat, ko morda krivulje kažejo navzdol. Lep durovski pozdrav vsem in vse dobro!"

Jana s. / starš

Prepis z druge glasbene šole

na Glasbeno šolo B.A.S.E.

 • Je vaš otrok izgubil veselje do glasbe in ne vidi več smisla v igranju instrumenta?
 • Si želite drugačnega pristopa k učenju instrumenta?
 • Se vaš otrok uči instrumenta v državni ali drugi zasebni šoli, vendar bi želeli nadaljevati s šolanjem pri nas?

Pogosta vprašanja ob vpisu

Kdo se lahko vpiše na program učenja Kljunasta flavta za predšolske otroke?

Kako je s poukom glasbene teorije?

Kako se dogovorimo glede termina poučevanja?

Kje lahko opravim vpis v šolo?

Kako je z izdajo računov?

Kakšen je postopek v primeru odsotnosti učenca?

Kako je s poukom čez poletje?

Kako poteka pouk?

Kako se obračunava šolnina?

Kako je s vpisnino?

Kje lahko preberem pogoje poslovanja?

Kakšen je postopek v primeru odsotnosti mentorja?

Želeli bi vpisati 2 otroka. Dobimo kakšen popust?

Za koliko časa se vpisujem v šolo?

VPIS V ŠOLO JE ZELO ENOSTAVEN.

Ste pripravljeni začeti? Nimate kaj izgubiti!

Prijava v šolo je zelo enostavna in jo lahko oddate vse dni v tednu. Ker ponujamo učenje instrumentov in petja brez letne vezave, nimamo visokih celoletnih vplačil, nobenih zapletenih pogodb, vpisujemo pa brez minimalne dobe šolanja. Vpis velja od datuma oddane prijave, zato nas kontaktirajte še danes in naredite prijavo na prvo učno uro.

Šolanje ponujamo v 30 in 45 minutnih tedenskih enotah ter VIP različici 30 + 30 min. Cenik za izbrano lokacijo najdete na posameznem programu. Učenje poteka v dopoldanskem, popoldanskem in večernem času.

Šolanje poteka 12 mesecev v letu.

Vpisnina znaša 35€, ki se poravna enkratno ob vpisu v šolo.

Prebudite virtuoza

Za razvoj glasbenih veščin vašega otroka je gotovo ključna ljubezen do glasbe, ki jo v otroku vzbudi mentor, vendar k temu lahko prispevate tudi sami. V Priročniku za starše smo zbrali nasvete, s katerimi prebudite virtuoza v vašem otroku.