Betina Litrop

Betina Litrop (Univerza za glasbo in uprizoritvene umetnosti Gradec, Gradec, Avstrija in IVA Institute of Vocal Advancement, Los Angeles, Amerika) je že v času srednje šole delovala v različnih zasedbah in se sočasno vokalno izpopolnjevala pri več učiteljih, kar počne še danes, pri čemer največji poudarek daje glasu samemu oziroma njegovemu razvoju.

Kot pevka se skuša izogniti žanrskim opredelitvam, saj meni, da mora prav vsak vokalist najprej doseči uravnoteženost glasu in zdravo tehniko petja, šele nato pa se posvetiti elementom, značilnlnim za posamezno stilno opredelitev. Sama denimo deluje predvsem v smeri jazzovske in popularne glasbe, a se v učilnici z njima ne omejuje.

Učencem pri izbiri repertoarja daje obilo svobode in interpretacijo, v katero vedno vključi tako glasbeno teorijo kot zdravo vokalno tehniko ter na drugi strani emotivnost, nadgrajuje s pristopi, s pomočjo katerih predvsem mladi pridobijo (in dosežejo) svobodo v izražanju, sproščenost in odrsko prezenco.

>