Pogosta vprašanja

Kako je s poukom glasbene teorije?

Otrok bo na učnih urah skozi O.G.I. metodo osvojil vso potrebno teoretično znanje, ki ga potrebuje pri igranju inštrumenta oziroma petju.

Kako se dogovorimo glede termina poučevanja?

Po uspešno oddani prijavi v šolo vas bo kontaktiral naš mentor s katerim se boste osebno dogovorili za termin šolanja.

Kje lahko opravim vpis v šolo?

Vpis v šolo lahko opravite preko naše spletne strani, tako da izpolnite spletni obrazec. Spletni vpis velja, kot medsebojna pogodba o sodelovanju, ki začne veljati po 1.opravljeni učni uri.

Kako je z izdajo računov?

Računi se izdajajo v prvem tednu meseca, za tekoči mesec šolanja. Račune posredujemo preko e-maila ali na vašo željo tudi po fizični pošti. V kolikor pride do opravičenega izpada ur se ure s strani mentorja nadomestijo. V kolikor nadomeščanje ni možno se naredi poračun ur v naslednjem mesecu.

Kakšen je postopek v primeru odsotnosti učenca?

Na šoli velja sistem opravičenih in neopravičenih odsotnosti od pouka. Ura se učencu opraviči zaradi zdravstvenih razlogov (zdravniško opravičilo) oziroma višje sile. Izostanek se mora mentorju predhodno in pravočasno javiti in v primeru zdravstvenih razlogov predložiti zdravniško opravičilo. Opravičena ura se s strani mentorja nadomešča. Neupravičen in nejavljen izostanek od pouka se zaračuna kot polno opravljena učna ura in se ne nadomešča. 

Kako poteka pouk?

Pouk poteka 1x tedensko glede na izbrano dolžno programa. Ker šolanje poteka po državnem šolskem sistemu, se upoštevajo vsi prazniki in šolske počitnice. Tako lahko nanese, da boste imeli v mesecu 4, 3, ali kak mesec tudi po 5 obiskov.

Kako se obračunava šolnina?

Na Glasbeni šoli B.A.S.E. nimamo in ne zaračunavamo posameznih ur, oziroma urnih postavk. Zaračunava se letna šolnina, ki je zaradi lažjega (obročnega) plačevanja razdeljena na 10 enakih obrokov. Ker šolanje poteka po državnem šolskem sistemu, se upoštevajo vsi prazniki in šolske počitnice. Tako lahko nanese, da boste imeli v mesecu 4, 3, ali kak mesec tudi po 5 ur. Mesečna šolnina ne glede na to, ostaja nespremenjena. 

Kako je s vpisnino?

Vpisnina v višini 35 € se zaračuna enkrat letno za posamezno šolsko leto. V kolikor se učenec vpiše na šolanje v zadnjih treh mesecih šolskega leta (od aprila do junija), plača za tekoče šolsko leto 50% vpisnine, kar znaša 17,5€.

Kje lahko preberem pogoje poslovanja?

Naši pogoji poslovanja so objavljeni na strani https://base.si/pogoji-poslovanja/. Prosimo vas, da jih preberete.

Kakšen je postopek v primeru odsotnosti mentorja?

V primeru odsotnosti mentorja zaradi objektivnih razlogov, Glasbena šola B.A.S.E. ( mentor) v roku sedmih delovnih dni predlaga plan suplenc za odpadle učne ure. 

>