Pogoji poslovanja

Potek šolanja

Pouk instrumenta poteka v 30, 45 ali VIP 30 + 30 min dolgih učnih urah na tedenski ravni, pouk ostalih, stranskih, predmetov pa se izvaja po vnaprej dogovorjenem urniku.


Učne ure potekajo 1 x tedensko glede na izbrano dolžino programa, medtem ko je v okviru VIP programa pouk možno obiskovati dvakrat tedensko. Šolanje poteka 12 mesecev, vključno s poletjem. Od začetka septembra do konca junija šolanje izvajamo redni program šolanja po državnem šolskem urniku, upoštevajoč praznike in šolske počitnice. V poletnih mesecih (julij in avgust) izvajamo izbirni poletni program šolanja, ki vključuje zakup individualnih ur, skupinskih delavnic ali udeležbo na glasbenem taboru.

Šolnina

Šolnina se plačuje za tekoči mesec na podlagi izdanega računa v prvem tednu meseca. Plačnik prejme račun na svoj elektronski naslov ali (izključno) na željo plačnika po fizični pošti, kar je treba predhodno javiti tajništvu šole. Šolnino je treba poravnati najkasneje v 8 dneh od prejema računa. Ta vključuje izključno učne ure na šoli, domu ali preko spleta, ne pa tudi dodatnega gradiva (najem instrumenta, notno gradivo itn.).

Vpisnina

Vpisnina v višini 35 € se zaračuna enkrat letno za posamezno šolsko leto.


V kolikor se učenec vpiše na šolanje v zadnjih treh mesecih šolskega leta (od aprila do junija), plača za tekoče šolsko leto 50% vpisnine, kar znaša 17,5€.

Odpovedi in nadomeščanja

Nadomeščanja za zamujene ali neopravičene ure ne priznavamo. Ura se opraviči le zaradi višje sile ali ob predložitvi zdravniškega opravičila, medtem ko se neopravičen in nejavljen izostanek od pouka zaračuna kot v celoti opravljena učna ura. Odsotnost od pouka mora učenec predhodno javiti svojemu mentorju vsaj tri ure pred učno uro.


Za vse opravičene ure, zaradi odsotnosti mentorja,  mentor učencu ponudi možnost nadomestnega termina in uro nadomesti v živo.


Vse opravičene učne ure, odpovedane s strani učenca, mentor nadomesti preko portala Mojbase, kjer učencu naloži nadomestno tedensko lekcijo. 


Za vsako učno uro, odpovedano s strani mentorja, v Glasbeni šoli B.A.S.E. skušamo najti nadomestnega mentorja, v primeru da to ni izvedljivo, pa vam omogočimo nadomeščanje učne ure v drugem, dodatnem terminu ali v obliki on-line pouka. 

Prekinitev šolanja

Če želite predčasno zaključiti šolanje, izpolnite obrazec o prekinitvi šolanja pred 15. v zadnjem mesecu vašega šolanja. V nasprotnem boste morali tudi mesec dni kasneje poravnati šolnino ne glede na to ali boste obiskovali učne ure ali ne.

Povprečje učnih ur in obračun šolnine

Za vsako šolsko leto je garantirano 37 terminov, ki so razporejeni od vpisa do konca šolskega leta v juniju. Ta načrt vključuje tedenske ure pouka, z izjemo časa praznikov in šolskih počitnic. Zaradi teh izjem lahko število učnih ur v določenem mesecu odstopa, kar pomeni, da se lahko v nekaterih mesecih izvede več ali manj kot štiri učne ure. Kljub temu ostaja mesečna šolnina enaka skozi celotno šolsko leto, saj je celotna letna šolnina razdeljena na deset enakih mesečnih obrokov.


Za učence, ki se vpišejo po začetku šolskega leta, se preostanek letne šolnine prilagodi sorazmerno, upoštevajoč preostalo število učnih ur do konca šolskega leta. To zagotavlja, da je financiranje pouka pravično razporejeno ne glede na čas vpisa. 

Poletne počitnice

Med poletnimi meseci, julijem in avgustom, Glasbena šola B.A.S.E. ne počiva, temveč svojim učencem in vsem zainteresiranim otrokom nudi bogat izbor poletnih izbirnih programov. Ti programi so zasnovani tako, da omogočajo nadaljevanje glasbenega izobraževanja in hkrati prinašajo sproščeno poletno vzdušje.


  • Individualne ure: Za učence, ki želijo nadaljevati z individualnim učenjem ali izpopolnjevati določene veščine, nudimo možnost zakupa individualnih ur. To je odlična priložnost za osredotočeno delo na specifičnih področjih ali pripravo na prihajajoče glasbene izzive.


  • Skupinske delavnice: Poletje je idealen čas za skupinsko učenje in muziciranje. Organiziramo različne delavnice, kjer učenci skupaj raziskujejo glasbene žanre, tehnike in se učijo sodelovanja v ansamblu. Delavnice so priložnost za druženje, izmenjavo izkušenj in razvijanje skupinske dinamike.


  • Poletni glasbeni tabor za otroke: Vsako poletje organiziramo tudi glasbeni tabor, kjer se prepletajo glasbena ustvarjalnost, igra in zabava. Tabor je namenjen otrokom, ki želijo preživeti del počitnic v glasbenem vzdušju, spoznati nove prijatelje in razvijati svoj glasbeni talent. Program tabora vključuje raznolike aktivnosti, od skupnega muziciranja, delavnic, do zabavnih in sproščujočih počitniških aktivnosti.

Skrb za učence

Šola ni odgovorna za učence ne pred ne po učni uri, starši otrok, mlajših od osem let, pa so dolžni otroke pripeljati ter počakati v preddverju šole.

Poškodbe

Starši, zakoniti skrbniki, mladoletniki, študentje in odrasli se odpovedo zahtevku do odškodnine v primeru kakršnihkoli poškodb, nastalih med običajno prakso izvajanja pouka. Glasbena šola B.A.S.E. prav tako ne odgovarja za morebitno krajo predmetov neposredno pred, med ali po učni uri.

Spremstvo staršev

Otroci so dolžni starše počakati v notranjih prostorih Glasbene šole B.A.S.E., ne pa se z njimi srečati kje drugje. Šola namreč ni odgovorna za otroke brez spremstva

* Za vse učence, ki koristijo naše storitve se smatra, da so prebrali, razumeli in se strinjajo z zgornjim pravilnikom, ki določa pogoje sodelovanje.

>