Učenje flavte

Pri programih učenja flavte ni generacijskih ne žanrskih omejitev. Programe učenja flavte, namenjene tako (bodočim) profesionalcem kot ljubiteljem, ki so poleg tega dobri poslušalci, smo prav s tem namenom prilagodili najmlajšim, mladim in odraslim, pa tudi upokojencem. Vsaki starostni skupini ponujamo žanrsko raznoliko usmeritev (klasična glasba, jazz, etno, pop), saj verjamemo, da je interpretacija glasbenih del le ena od možnih oblik muziciranja, medtem ko mi dajemo večji poudarek kreativnosti in spontanemu izražanju. 

Prav zato smo razvili pedagoško metodo O.G.I., s pomočjo katere učni proces v celoti prilagodimo vsakemu posamezniku, zaradi česar izobraževanje poteka na šoli ali od doma v obliki spletnega pouka, vključitev vanj pa je možna skozi vse leto. Na ta način smo dosegli, da znanje prav vsak osvaja v svojem tempu in da razvija veščine, skladne z njegovimi glasbenimi željami, cilji ter potrebami (solistično izvajanje, improvizacija itn.), za dodatno spodbudo pa smo vsakomur na voljo pri izbiri in nakupu flavte, čeprav omogočamo tudi njen najem.

Programi učenja za predšolske otroke

V Glasbeni šoli B.A.S.E. ustvarjamo prijetno okolje za predšolske otroke, željne učenja igranja kljunaste (blok) flavte. Tekom programa, ki vključuje tako igre kot motivacijske naloge, bo otrok prebudil ljubezen do glasbe in krepil veščine, s katerimi bo razvijal svoja zanimanja, saj učni program s pomočjo pedagoške metode O.G.I. v celoti prilagodimo vsakemu posamezniku. Naučil se bo pravilne drže in koordinacije rok, notacije, občutka za ritem ter fraziranje, razvijal pa bo tudi muzikalnost in kreativnost, zaradi česar bo njegovo veselje do igranja toliko večje.

Kljunasta (blok) flavta za predšolske otroke

Skupinska glasbena pripravnica

Programi učenja za otroke

V Glasbeni šoli B.A.S.E. verjamemo, da mora muziciranje odražati ljubezen do glasbe, zato smo za najmlajše pripravili program klasične, kljunaste in pop ter jazz flavte, ki lahko potekajo tako na šoli kot od doma v obliki spletnega pouka. Otrok se bo v okviru vseh naučil pravilnega nastavka, dihanja, drže in koordinacije rok ter bo razvijal muzikalnost, vendar imata prva dva programa težišče na poustvarjalnosti, medtem ko tretji spodbuja lastno kreativnost in spontano izražanje. Priporočamo, da otroci, stari le štiri ali pet let, učenje pričnejo s kljunasto flavto in se kasneje, pri starosti šestih ali sedmih let, preusmerijo na prečno. V vsakem primeru pa učni program s pomočjo pedagoške metode O.G.I. v celoti prilagodimo posamezniku, kar pomeni, da bo otrok ne glede na izbrani program razvijal veščine, ki izhajajo iz njegovih zanimanj, zaradi česar bo veselje do igranja toliko večje.

Klasična flavta za otroke

Pop & Jazz flavta za otroke

Kljunasta (blok) flavta za otroke

Klasična flavta za otroke

Pop & Jazz flavta za otroke

Kljunasta (blok) flavta za otroke

Programi učenja za mlade in odrasle

Doslej ste gotovo preposlušali že obilo glasbe in na ta način izostrili svoja ušesa. A ker nimamo vsi enakih zanimanj, smo v Glasbeni šoli B.A.S.E. pripravili programe učenja flavte za mlade in odrasle, ki segajo tako na področje klasične glasbe kot jazza, izvajajo pa se lahko na šoli ali od doma v obliki spletnega učenja. Širok nabor vam skupaj s pedagoško metodo O.G.I., na podlagi katere učni proces v celoti prilagodimo vsakemu posamezniku, omogoča razvijanje različnih veščin, od solističnega izražanja in improvizacije do interpretacije klasičnih del. 

Flavta za začetnike

Klasična flavta

Kljunasta (blok) flavta

Flavta za začetnike

Klasična flavta

Kljunasta (blok) flavta

Programi učenja za upokojence

V Glasbeni šoli B.A.S.E. zagovarjamo prepričanje, da za pridobivanje novega znanja nikoli ni prepozno. Zato smo pripravili program učenja flavte za upokojence, ki lahko poteka tako na šoli kot od doma v obliki spletnega učenja. V obeh primerih program s pomočjo pedagoške metode O.G.I. v celoti prilagodimo vsakemu posamezniku, kar pomeni, da lahko ob spodbudi strokovno usposobljenega mentorja obudite že pozabljeno znanje ali pa z učenjem pričnete na samem začetku. Poleg tega se lahko posvetite kateremukoli žanru, saj je pomembno le to, da vam je glasba, ki jo izvajate, všeč. Verjamemo namreč, da nam prav nobena veščina ni v pomoč, če naše muziciranje ne premore srca.