Učenje flavte

Preglejte naše programe učenja flavte. V Glasbeni šoli B.A.S.E. se generacijsko ne omejujemo. Zato raznolike programe flavte ponujamo učencem vseh starostnih skupin, najsi bodo ti (bodoči) profesionalci ali ljubiteljski glasbeniki. Ker pa verjamemo, da je interpretacija glasbenih del le ena od možnih oblik muziciranja, spodbujamo kreativnost in spontano izražanje vsakega posameznika.

Klasičen pouk na šoli izvajamo na štirih lokacijah, in sicer v Mariboru, Ljubljani, Slovenski Bistrici ter na Ptuju.

Individualno učenje poteka preko izbrane aplikacije, določene v sodelovanju z mentorjem.

Programi učenja za otroke

V Glasbeni šoli B.A.S.E. verjamemo, da mora muziciranje odražati ljubezen do glasbe, zato smo za najmlajše pripravili program klasične, kljunaste in pop ter jazz flavte, ki lahko potekajo tako na šoli kot od doma v obliki spletnega pouka. Otrok se bo v okviru vseh naučil pravilnega nastavka, dihanja, drže in koordinacije rok ter bo razvijal muzikalnost, vendar imata prva dva programa težišče na poustvarjalnosti, medtem ko tretji spodbuja lastno kreativnost in spontano izražanje. Priporočamo, da otroci, stari le štiri ali pet let, učenje pričnejo s kljunasto flavto in se kasneje, pri starosti šestih ali sedmih let, preusmerijo na prečno. V vsakem primeru pa učni program s pomočjo pedagoške metode O.G.I. v celoti prilagodimo posamezniku, kar pomeni, da bo otrok ne glede na izbrani program razvijal veščine, ki izhajajo iz njegovih zanimanj, zaradi česar bo veselje do igranja toliko večje.

Kljunasta (blok) flavta za predšolske otroke

Klasična flavta za otroke

Pop & Jazz flavta za otroke

Kljunasta (blok) flavta za otroke

Klasična flavta za otroke

Pop & Jazz flavta za otroke

Kljunasta (blok) flavta za otroke

Programi učenja za mlade in odrasle

Doslej ste gotovo preposlušali že obilo glasbe in na ta način izostrili svoja ušesa. A ker nimamo vsi enakih zanimanj, smo v Glasbeni šoli B.A.S.E. pripravili programe učenja flavte za mlade in odrasle, ki segajo tako na področje klasične glasbe kot jazza, izvajajo pa se lahko na šoli ali od doma v obliki spletnega učenja. Širok nabor vam skupaj s pedagoško metodo O.G.I., na podlagi katere učni proces v celoti prilagodimo vsakemu posamezniku, omogoča razvijanje različnih veščin, od solističnega izražanja in improvizacije do interpretacije klasičnih del. 

Flavta za začetnike

Klasična flavta

Kljunasta (blok) flavta

Flavta za začetnike

Klasična flavta

Kljunasta (blok) flavta

Programi učenja za upokojence

V Glasbeni šoli B.A.S.E. zagovarjamo prepričanje, da za pridobivanje novega znanja nikoli ni prepozno. Zato smo pripravili program učenja flavte za upokojence, ki lahko poteka tako na šoli kot od doma v obliki spletnega učenja. V obeh primerih program s pomočjo pedagoške metode O.G.I. v celoti prilagodimo vsakemu posamezniku, kar pomeni, da lahko ob spodbudi strokovno usposobljenega mentorja obudite že pozabljeno znanje ali pa z učenjem pričnete na samem začetku. Poleg tega se lahko posvetite kateremukoli žanru, saj je pomembno le to, da vam je glasba, ki jo izvajate, všeč. Verjamemo namreč, da nam prav nobena veščina ni v pomoč, če naše muziciranje ne premore srca.

>