Hana Žvagen

Hano Žvagen (Akademija za glasbo, Ljubljana, Slovenija) sta z različnimi pedagoškimi pristopi najprej seznanila Ana Kavčič Pucihar, kasneje Matej Grahek, tako na osnovni kot srednji stopnji pa je ob glavnem predmetu (flavta) obiskovala še dodatnega, in sicer klavir. Slednjega sta jo poučevala Tilen Draksler in Stanislav Krutilov.

Kot aktivna glasbenica se redno udeležuje državnih in mednarodnih tekmovanj, na katerih je doslej osvojila pet zlatih ter dve srebrni priznanji, kar ji je odprlo vrata do številnih odrov, denimo Latvije in Italije. V preteklosti je prav tako sodelovala z orkestroma ljubljanskega konservatorija (pihalni, simfonični), trenutno pa se posveča delu v okviru Inštituta .abeceda.

Ker se ta osredotoča na raziskovanje umetnosti, filozofije in kritične misli, ji pedagoško delo, katerega temelji pogosto segajo prav na področje raziskav, ni tuje. Nasploh poučevanje dojema kot svoje osnovno poslanstvo, medtem ko jedro vrhunske, svobodne muzikalnosti enači s pravilno in dobro dodelano tehniko.

>