Jakob Kobal

Jakob Kobal (Berklee College of Music, Boston, Amerika) je pod mentorstvom Klemna Lebna in Marije Vukoja Plavčak uspešno zaključil Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, smer klasična harmonika, v tem času pa razvil tudi zanimanje za povezovanje glasbe in znanosti, zaradi česar je vzporedno s študijem harmonike vpisal program multimedije.

Sodeluje z različnimi glasbeniki in izvaja žanrsko raznoliko glasbo. Z baritonistom Petrom Grdadolnikom sta se denimo posvečala arijam in samospevom, zadnje čase pa je aktiven predvsem znotraj okvirov jazzovske ter zabavne glasbe in je za svoje sposobnosti s strani klavirskega oddelka na Berkleeju prejel nagrado Multi-Keyboard.

Ker zagovarja stališče, da je treba glasbo deliti izključno na dobro in slabo, ne pa je žanrsko določati kot več ali manjvredno oziroma nanjo gledati le z enega zornega kota, kot pedagog ohranja celosten pogled in v učencih išče tiste kompetence, ki jih od ostalih delajo drugačne, kar se je med drugim pokazalo tudi na otroških delavnicah pod njegovim vodstvom.

>