Kristjan Hren

Kristjan Hren je srednjo stopnjo klasične kitare zaključil pri prof. Jerko Novaku na Konservatorijuza glasbo in balet, trenutno pa nadaljuje študij le-te na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Ka-tji Porovne-Silič. Ob študiju klasične kitare pa se uči veščin s področja kompozicije, improvizacijein pa igranju v drugih stilih izven klasične glasbe.

Med študijem je že od malega na večih tekmovanjih dosegal zavidljiva mesta, tako solo kot v ko-mornih zasedbah, obenem pa redno nastopal in zastopal svoje mentorje na državnih prireditvah injavnih nastopih ter zborovanjih.

Kot kitarski pedagog, namenja posebno pozornost teoriji, tehniki, vizualizaciji kitarskega vratu insplošnemu usvajanju glasbenega jezika, pri čemer je vse prej našteto pogojeno na njihovo uporab-nost v praksi. Svet glasbe in umetnosti nasploh mu je nepogrešljiv del življenja, ki bi ga posledično rad približaltudi drugim, zato ob priložnostih poučuje kitarske navdušence vseh starosti.

>