Nikita Senger

Nikita Senger se z glasbo ukvarja že od malih nog. S šestimi leti je pričela igrati violino, nato par let kasneje še klavir. Po končani nižji glasbeni šoli (Gornja Radgona) je šolanje nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor. Maturirala je z violino in klavirjem. Skozi osnovnošolska in srednješolska leta se je udeleževala raznih tekmovanj in seminarjev, kjer je pridobila ogromno praktičnega znanja. 

Diplomo je pridobila iz muzikologije. V času študija se je predvsem osredotočila na raziskovanje teoretične strani glasbe in to povezovala s prakso na instrumentu. V tem času je dobila željo po poučevanju in se iz tega razloga odločila za magistrski študij Glasbene pedagogike (Maribor), katerega sedaj dokončuje.

Sodelovala je pri različnih zborih, v času študija je igrala v orkestru Filozofska filharmonija, imela priložnostne nastope in korepetirala pevce, vokalne skupine ter zbore.

Nikita meni, da so pri poučevanju eni izmed ključnega pomena pozitiven odnos, dobra komunikacija med učencem in mentorjem ter učenčeva želja po glasbi. Učenca je potrebno spoznati, se z njim sproščeno pogovarjati, mu prisluhniti in mu glasbo približati na čim bolj zanimiv način. S tem bomo ohranili motivacijo za učenje, igranje instrumenta in bomo lahko nadgrajevali njegovo znanje.

>