Nikita Senger

Pri šestih letih se je Nikita Senger (Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenija in Pedagoška fakulteta, Maribor, Slovenija) pričela učiti igranja violine, nekaj let zatem klavirja, po končani nižji stopnji izobraževanja pa je glasbeno šolanje nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, kjer je maturirala tako iz violine kot klavirja.

Ob tem se je v okviru različnih vokalnih skupin in zborov udejstvovala pevsko ter se redno udeleževala tekmovanj in delavnic, na katerih je pridobila dragocene praktične izkušnje. Te je nekaj let kasneje združila z dognanji glasbene teorije, ki jo je v času študija muzikologije intenzivno raziskovala, hkrati pa se v vse večji meri posvečala pedagoškemu delu.

V povezavi s slednjim prisega na dobro komunikacijo in pozitiven odnos med mentorjem ter učencem, pri čemer zagovarja tezo, da je treba učenca najprej dobro spoznati, mu prisluhniti in se mu glasbeno kar najbolj približati. Meni namreč, da je sproščenost najboljši način spodbujanja k napredku, nadgradnje že pridobljenega znanja in preseganja omejitev.

>