Simona Jambrović

Magistra Simona Jambrović (Univerza za glasbo in upodabljajočo umetnost, Gradec, Avstrija) je na srednji stopnji znanje pridobivala pod mentorstvom Mire in Mirka Petrač, medtem ko je študij instrumentalne pedagogike, smer violina ter glasbena pripravnica, opravljala pod vodstvom Klausa Eichholza in Helfrieda Fisterja.

V času magistrskega študija, ko se je predstavljala na številnih odrih in festivalih, jo je usmerjala Anke Schittenhelm. Takrat je delovala kot violinistka Mariborske filharmonije in SNG Opere in baleta Maribor ter sodelovala na festivalih, kakršen je Bas Ausse Musikfestwochen, vzporedno pa vsa leta poučevala, med drugim na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor.

Svojim učencem skuša ne glede na institucijo, ki narekuje učni program, predati ljubezen do glasbe in ljubezen do igranja violine. To dosega s tem, da jim pomaga pri osvajanju zahtevnih tehničnih prvin, spodbuja njihovo kreativnost in se individualno posveti potrebam ter ciljem vsakega posameznika.

>