Urban Pfeiler

Glasbena pot Urbana Pfeilerja (Univerza za glasbo in uprizoritvene umetnosti, Gradec, Avstrija) se je začela ob spodbudi Ane Bezjak in nadaljevala pod mentorstvom Dene DeRose. S pomočjo obeh je imel možnost spoznati različne žanre in se nazadnje posvetiti jazzovski ter popularni glasbi, izredno blizu pa mu ostajata tudi ljudska in zborovska.

Poleg tega se redno predstavlja z avtorskimi skladbami, v katerih poudarek daje kreativnosti, pristnosti in iskrenosti. Pri tem se v prvi vrsti opira na bogatost slovenskega jezika, zaradi česar se nemalokrat loti tudi prevajanja, mu je pa slovenščina enako v pomoč pri doseganju osredotočenosti na osebnostno umetniško-ustvarjalno rast oziroma razvoj.

Kot cilj pedagoškega dela mu služi vodilo, da mora biti prav vsak pevec usposobljen iskrenega deljenja ljubezni do glasbe (in umetnosti nasploh) med poslušalce. Prav zato na urah skuša vzbuditi učenčevo pristno povezanost z glasbo in s skladbami, ki jih ta izvaja, ter doseči sproščenost, zaradi katere petje postane predvsem vir veselja.

>