​Violeta Ozvatič

Priznana profesorica flavte na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru, uspešno deluje in navdušuje vse, ki si želijo obvladati flavto. Ima bogate izkušnje v poučevanju inštrumentov tako otrok kot odraščajoče mladine in študentov.

Slednje je 20 let poučevala vokalno-instrumentalni pouk na Pedagoški fakulteti kot zunanja strokovna sodelavka. Z ustrezno pedagoško usposobljenostjo, senzibilnim čutom za delo z mladimi in z visokim strokovnim obvladanjem glasbe mlade uspešno pripravlja na samostojne glasbene izzive.