Program Skupinska glasbena pripravnica

Zdi se vam, da vaš otrok kaže nadarjenost za glasbo, vendar je premajhen, da bi se znal odločiti za enega od instrumentov, vi pa tega tudi ne želite storiti namesto njega. V Glasbeni šoli B.A.S.E. smo prav s tem namenom pripravili štipendirani program Glasbene pripravnice, v okviru katere otroci, stari med pet in šest let, spoznajo različne instrumente ter žanre, zaradi česar je izbira instrumenta precej lažja, hkrati pa se naučijo tudi pozornega poslušanja.

Program izvajamo na enoti: MARIBOR

Vaš otrok se navdušuje nad glasbo, vendar je premahjen, da bi se znal odločiti za enega od instrumentov.

Nič hudega. Otroci, stari med pet in šest let, običajno že kažejo zanimanje za glasbo, vendar njihovo poznavanje instrumentov ter žanrov ni zadostno, da bi znali izbrati, učenju katerega bi se želeli posvetiti. Zato smo pripravili program brezplačne, štipendirane Glasbene pripravnice, ki temelji na razvijanju posluha in slušne pozornosti ter glasbenega spomina, a tudi spoznavanju ritmičnih in melodičnih elementov.

Poleg tega, da se otrok v manjši skupini, ki poteka enkrat tedensko po eno šolsko uro, seznani z različnimi instrumenti in žanri, spozna tudi osnove notacije, petja, igranja ter drugih glasbenih prvin, s pomočjo katerih se izoblikuje njegov glasbeni okus, kar mu navsezadnje odločitev v veliki meri olajša. V starosti šestih let se zato otrok preprosto preusmeri na ustrezen program izbranega instrumenta.

V okviru Glasbene pripravnice spodbujamo razvoj kreativnosti in muzikalnosti, izražanja z glasbo, pa tudi z besedo. Le tako lahko dodobra spoznamo, kaj je otroku všeč in česa ne mara, kar nam kasneje, ko se odloči za igranja enega od instrumentov, precej olajša sestavo le njemu prilagojenega učnega programa, s pomočjo katerega bo razvil vse svoje potenciale.

Predstavljamo vam program učenja 

Skupinska glasbena pripravnica

Skupinska glasbena pripravnica je namenjena mlajšim otrokom, starim med pet in šest let, ki še ne vedo, igranja katerega instrumenta bi se učili, kažejo pa zanimanje za glasbo. V okviru programa se namreč seznanijo s petjem in instrumenti, ki jih kasneje lahko izbirajo pri nas. Poudarek dajemo razvoju ritma, posluha, slušne pozornosti in glasbenega spomina, poleg tega pa Glasbena pripravnica otroku posreduje tudi širšo glasbeno ter umetniško vzgojo, saj s pomočjo različnih glasbenih aktivnosti povezuje več umetniških področij, hkrati pa razvije tudi odnos do glasbe in kulture ter umetnosti na splošno. Pouk poteka v manjši skupini, in sicer enkrat tedensko v trajanju 45 min, vpis pa poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti, zato tudi branje in pisanje not ni pogoj. Ko otrok doseže starost šestih let, se preprosto preusmeri na izbran program in se začne učiti igranja izbranega instrumenta.

Pedagoška metoda O.G.I. 

Osebni Glasbeni Inkubator 

Leta poučevanja tako mladih kot nekoliko starejših glasbenih umov so nas naučila, da najboljše med nami odlikuje drugačnost. Z mislijo na to smo v okviru Glasbene šole B.A.S.E. razvili pedagoško metodo O.G.I. (Osebni Glasbeni Inkubator), ki temelji prav na priznavanju drugačnosti in spodbujanju raznolikosti. Učni program in izobraževalne procese tako prilagajamo potrebam, željam ter ciljem posameznega učenca in na ta način krepimo njegove glasbene vrline oziroma odpravljamo šibkosti.

Na Glasbeni šoli B.A.S.E. spodbujamo kreativnost in individualnost. Zato učni program prilagajamo učencu in ne učenca učnemu programu, kar je sicer ustaljena praksa večine izobraževalnih ustanov.

Bistvo pedagoške metode O.G.I. je namreč prav individualna obravnava, s čimer se odmikamo od ustaljenih in splošno sprejetih glasbeno-izobraževalnih praks, ki učence dojemajo kot enake. S tem pa jih tudi omejujejo. V primerjavi z njimi pedagoška metoda O.G.I. omogoča prilagojeno podajanje snovi in določanje učnega načrta v skladu z učenčevimi veščinami ter zanimanji. Vse našteto pripomore k hitrejšemu glasbenemu razvoju.

Srce novih pristopov poučevanja igranja instrumentov ter petja, poleg samih učencev, tvorijo skrbno izbrani mentorji, usposobljeni za delo z vsemi starostnimi skupinami različnih stopenj predznanja. S pomočjo pedagoške metode O.G.I. se lahko vsakemu učencu popolnoma posvetijo in mu v sproščenem vzdušju podajo orodja, s katerimi uspešno premaga tehnične izzive in obenem prebudi svojo kreativnost ter muzikalnost.

Kljunasta-flavta-za-otroke

Verjamemo namreč, da je glasba namenjena vsem. A Glasbena šola B.A.S.E. žal ni. Zato vas vabimo na ogled osnovnih razlik med našo glasbeno šolo in ostalimi oblikami glasbenega izobraževanja, na podlagi česar boste lahko ugotovili, ali je O.G.I. metoda poučevanja za vas najboljša izbira.

Osnovne razlike med Glasbeno šolo B.A.S.E. in ostalimi oblikami šolanja

1. Glasba za vse

Glasbena šola B.A.S.E.

Glasbena šola B.A.S.E. spodbuja učenje glasbe pri vseh, ki si tega želijo, ne glede na predznanje, leta, fizične omejitve ali talent.

Ostale oblike šolanja

Javne glasbene šole omogočajo vpis le tistim učencem, ki so uspešno opravili predhodni preizkus glasbene nadarjenosti.

2. Vpis skozi vse leto

Glasbena šola B.A.S.E.

Na Glasbeni šoli B.A.S.E. učence vpisujemo v programe tekom celega leta.

Ostale oblike šolanja

Vpis na javne glasbene šole je možen izključno na začetku šolskega leta.

3. Izobraževanje vseh generacij

Glasbena šola B.A.S.E.

Izobraževalni programi Glasbene šole B.A.S.E. so namenjenim vsem generacijam, od najmlajših do tistih, ki zmotno menijo, da so priložnost za učenje instrumenta ali petja že zamudili.

Ostale oblike šolanja

Javne glasbene šole so namenjene le osnovnošolskim otrokom, medtem ko je vpis mladih in starejših mogoč le na podlagi predhodno uspešno opravljenega sprejemnega izpita.

4. Prilagojen program

Glasbena šola B.A.S.E.

S pomočjo pedagoške metode O.G.I. (Osebni Glasbeni Inkubator) program prilagajamo potrebam in željam vsakega posameznika. Z njo krepimo njegove vrline in odkrivamo ter odpravljamo slabosti.

Ostale oblike šolanja

Izobraževalni program javnih glasbenih šol je enoten z državnim učnim načrtom, zato ne dopušča odstopanj in posledično ne omogoča prožnosti pri prilagajanju posameznemu učencu.

5. Žanrska raznolikost

Glasbena šola B.A.S.E.

Pedagoška metoda O.G.I. upošteva učenčev glasbeni okus in daje poudarek žanrom, ki so mu blizu kot poslušalcu. V primeru neopredeljenosti, mentor učenca spodbudi k samoiskanju s pomočjo predstavitve različnih žanrov.

Ostale oblike šolanja

Učni načrt javnih glasbenih šol temelji na učenju klasične glasbe, s katero se še posebej mladi težje poistovetijo in se zato čutijo odtujene od popularne glasbe oziroma glasbe, po kateri posežejo kot poslušalci.

6. Spodbujanje ustvarjalnosti

Glasbena šola B.A.S.E.

Poleg poustvarjanja glasbenih del v okviru pedagoške metode O.G.I. velik poudarek dajemo ustvarjanju lastne glasbe in improvizaciji. Novi izobraževalni pristopi so pravzaprav zasnovani z mislijo na spodbujanje kreativnosti in muzikalnosti.

Ostale oblike šolanja

Klasična glasba, na kateri temelji učni program javnih glasbenih šol, ne spodbuja kreativnosti učencev, saj se repertoar izvaja na podlagi striktnega upoštevanja skladateljevih oznak v notnem zapisu, medtem ko improvizacija ni del učnega programa.

7. Velika izbira instrumentov

Glasbena šola B.A.S.E.

Na Glasbeni šoli B.A.S.E. se je poleg klasičnih instrumentov mogoče učiti tudi instrumentov, prisotnih v popularni in jazzovski glasbi.

Ostale oblike šolanja

Na javnih glasbenih šolah je možno le učenje klasičnih instrumentov, kakršni so klavir, klasična kitara, violina, flavta itn.

8. Strokovni mentorji

Glasbena šola B.A.S.E.

Rezultati pedagoške metode O.G.I. so poleg učencev odvisni predvsem od strokovne usposobljenosti mentorjev, zato so ti skrbno izbrani tako s strani ravnatelja kot širšega vodstva Glasbene šole B.A.S.E.

Ostale oblike šolanja

Zaposlovanje učiteljev v javnih glasbenih šolah ni nadzorovano s strani države, mnogi pa se za ta poklic odločijo tudi zaradi koncertne kariere, ki je manj uspešna od pričakovanj.

9. Reden pouk

Glasbena šola B.A.S.E.

Mentorji pedagoške metode O.G.I. verjamemo v reden pouk, zato se trudimo v najkrajšem možnem času nadoknaditi vsako zamujeno uro, učenci pa lahko sodelujejo tudi na dveh šolskih nastopih letno. Ob zaključku šolskega leta imajo prav tako možnost opravljanja zaključnega izpita Glasbene šole B.A.S.E., na podlagi katerega v kombinaciji z oceno celoletnega dela prejmejo spričevalo.

Ostale oblike šolanja

Mentor, ki poučuje igranje instrumenta ali petja na domu, k opravljanju dela ni zavezan s pogodbo, zato pouk pogosto poteka neredno, učenci pa so ob tem marsikdaj deležni tudi manj strokovnih prijemov pedagoškega dela. Učenci so prav tako prikrajšani za možnost javnega nastopa in nimajo možnosti opravljanja zaključnega izpita, na podlagi katerega bi prejeli potrdilo o uspešno zaključenem šolskem letu.

10. Kontrolirano spletno učenje

Glasbena šola B.A.S.E.

V okviru Glasbene šole B.A.S.E. svojim učencem ponujamo možnost kontroliranega spletnega učenja, ki temelji na pedagoški metodi O.G.I., pri čemer jim je poleg samega gradiva na voljo tudi mentor, na katerega se vedno lahko obrnejo z dodatnimi vprašanji.

Ostale oblike šolanja

Mladi in odrasli se učenja instrumenta ali petja pogosto lotijo s pomočjo posnetkov, objavljenih na različnih spletnih kanalih, kjer so na voljo tako dobre kot slabe vsebine, ob tem pa nimajo niti povratne informacije s strani mentorja, zaradi česar je možnost napredka zelo majhna.

11. Dober zgled

Glasbena šola B.A.S.E.

Mentorji Glasbene šole B.A.S.E. so vidni in priznani slovenski glasbeniki, aktivni na različnih glasbenih področjih, kar učence še dodatno spodbuja k redni vaji ter ustvarjanju, saj jim mentorji s svojim glasbenim udejstvovanjem sporočajo, da je glasba živa.

Ostale oblike šolanja

Učitelji javnih glasbenih šol so običajno že davno opustili igranje instrumenta, zato so od glasbe tega časa odtujeni, posledično pa tudi učenci dobijo vtis, da je glasba nekaj, kar je nastajalo pred stoletji, nimajo pa vpogleda v trenutno glasbeno dogajanje.

Od celovite glasbene izkušnje vas ločijo le trije preprosti koraki. Naredite prvega že zdaj!

Da bi za svojega otroka izbrali popolnoma ustrezen program, smo pripravili tri preproste korake, ki vam bodo izbiro olajšali. Prenesite Priročnik za starše in nas dodobra spoznajte že danes, nakar se obrnite na nas z vsemi vprašanji, željami ter dilemami. Tako boste, ko boste imeli odgovore na vsa vprašanja, svojega otroka le še vpisali na izbran program in mu omogočili celovito glasbeno izkušnjo.

1. KORAK

Prenesite priročnik

Učenje glasbe ima številne pozitivne učinke, v procesu šolanja otrok pa je pomembna tudi spodbuda staršev. Nekaj napotkov za motivacijo smo zbrali v Priročniku za starše.

2. KORAK

Kontaktirajte nas

Postavite nam vprašanja in nam zaupajte svoje želje. Z veseljem vam bomo prisluhnili in vam ter vašemu otroku pomagali izbrati najustreznejši program.

3. KORAK

Opravite vpis v šolo

Vaš otrok se je odločil za instrument in izbral program. Vpišite ga v Glasbeno šolo B.A.S.E. in dogovorili se bomo vse potrebno glede njegovega termina šolanja.

Prebudite virtuoza

Za razvoj glasbenih veščin vašega otroka je gotovo ključna ljubezen do glasbe, ki jo v otroku vzbudi mentor, vendar k temu lahko prispevate tudi sami. V Priročniku za starše smo zbrali nasvete, s katerimi prebudite virtuoza v vašem otroku.

Pridružite se ostalim zadovoljnim staršem

Sabina V.

starš 

"Sporočamo, da smo z mentorjem zelo zadovoljni in da najina hči prej v dveh letih ni pokazala toliko navdušenja. Prijazne dni želim."
Andrej M.

starš

"Z vašo šolo smo bili zelo zadovoljni. Tadej je zelo dober in profesionalen pri svojem delu, zato mislim, da ste svetovali pravega učitelja."

Naša odlična mentorica za vašega otroka!

Priznana profesorica flavte v Mariboru uspešno deluje in navdušuje vse, ki si želijo obvladati flavto. Ima bogate izkušnje v poučevanju instrumentov tako otrok kot odraščajoče mladine in študentov.

Slednje je 20 let poučevala vokalno-instrumentalni pouk na Pedagoški fakulteti kot zunanja strokovna sodelavka. Z ustrezno pedagoško usposobljenostjo, senzibilnim čutom za delo z mladimi in z visokim strokovnim obvladanjem glasbe mlade uspešno pripravlja na samostojne glasbene izzive.

Violeta Ozvatič

Prijateljski odnos z mentorji

Zagotovo vas kot starša skrbi, kaj vse se lahko zgodi na uri. Morda bo otrok trmast, se bo težko osredotočil, se ne bo želel pogovarjati ali pa bo ob sebi želel starše.

Svetujemo, da starši niste prisotni na urah, saj se bo otrok tako najlažje naučil samostojnosti. V kolikor pa res ne bi želel preživeti učnih ur brez staršev, priporočamo, da ste prisotni le na prvih nekaj urah. Otrok se bo tako lažje privadil na novo okolje in mentorja, postopoma pa se bo okrepila tudi njegova samozavest. Zavedamo se, da je prehodna faza izjemno pomembna, zato mentorji na začetku še posebej prisluhnejo otrokovim željam in z njim vzpostavijo zaupni odnos.

Učenje se prične počasi, najprej s pogovorom, ki nato prehaja na igranje instrumenta, mentor pa hkrati s prijateljskim odnosom vzpostavlja tudi avtoriteto. Pouk se kmalu osredotoči na snov izbranega programa, mentor in otrok pa še naprej sodelujeta v prijateljskem odnosu. Na tak način bo otrok mentorju tudi brez težav zaupal, koliko časa je vadil in kaj mu povzroča težave.

Verjamemo, da boste z vpisom v Glasbeno šolo B.A.S.E. poskrbeli za primerno in kakovostno glasbeno izobrazbo vašega otroka.

Česa se bo moj otrok naučil?

Otroci na Glasbeni pripravnici spoznajo vse instrumente, katerih igranja se lahko učijo pri nas, seznanijo pa se tudi z različnimi žanri. A kar je še pomembneje: ker je program skupinske narave, pouk poteka igrivo, otroci pa poleg kreativnih razvijajo tudi socialne veščine, pri čemer je poudarek seveda na pridobivanju glasbenega znanja.

Petje in igranje

Otroci se s pomočjo petja otroške pesmice naučijo tudi zaigrati na instrument.

Glasbeni elementi

Skozi igre in raziskovanje zvoka spoznavajo osnove ritma, pulza in melodije.

Pravilno dihanje

Seznanijo se z osnovami dihanja in ustvarjanja tona na kljunasto flavto.

Poslušanje

Razvijajo sposobnost poslušanja, ki je ključnega pomena pri nadaljnem učenju.

Motorika

Razvijajo fino motoriko (motorika prstov pri pokrivaju luknjic kljunaste flavte).

Notni zapis

Osnove notnega zapisa osvojijo na igriv način, s pomočjo igre.

Cenik šolanja

Maribor

Skupinski pouk - 45 min

45 min tedenska učna ura v skupini

  • Petje in igranje
  • Glasbeni elementi
  • Pravilno dihanje
  • Poslušanje
  • Motorika
  • Notni zapis 

Štipendiran pouk

*Število mest je omejeno. O možnosti vašega vpisa vas bomo kontaktirali.

Pozivamo vas, da se pred vpisom v šolo seznanite z našimi pogoji sodelovanja in preberete najpogostejša vprašanja.

Ali vaš otrok že ve kateri inštrument bi igral?

Če je vaš otrok že izbral instrument, vas vabimo, da skupaj z njim pregledate programe, ki jih ponujamo in se v primeru nejasnosti, dodatnih vprašanj ali dilem obrnete na nas. Z veseljem vam bomo pomagali, obenem pa bomo prisluhnili tudi željam in potrebam, ki nam bodo pomagale pri izbiri najustreznejšega programa.

Individualni programi za predšolske otroke

Poleg Skupinske glasbene pripravnice otrokom, ki so že izbrali instrument, ponujamo individualne programe, v okviru katerih učni program v celoti prilagodimo vsakemu posamezniku glede na njegove želje, cilje in potrebe. Verjamemo namreč, da učenje poteka veliko hitreje, če otrok igra glasbo, ki jo ima rad, in se uči veščin, ki mu pomagajo razvijati njegove potenciale. Predšolski otroci tako lahko izbirajo med klavirjem, kljunasto flavto in bobni.

Kljunasta flavta za

predšolske otroke

Klavir za predšolske otroke

Bobni za predšolske otroke

Pogosta vprašanja

Kdo se lahko vpiše na program Skupinska glasbena pripravnica? 

Kako izvemo za termin glasbene pripravnice?

Kje lahko opravim vpis v glasbeno pripravnico?

Kakšen je postopek v primeru odsotnosti učenca?

Za koliko časa se vpisujem v šolo?

Kako poteka pouk?

Kako se obračunava šolnina?

Kako je z vpisnino?

Kje lahko preberem pogoje poslovanja?

VPIS V ŠOLO JE ZELO ENOSTAVEN.

Ste pripravljeni začeti? Nimate kaj izgubiti!

Prijava v šolo je zelo enostavna in jo lahko oddate vse dni v tednu. Ker ponujamo učenje instrumentov in petja brez letne vezave, nimamo visokih celoletnih vplačil, nobenih zapletenih pogodb, vpisujemo pa brez minimalne dobe šolanja. Vpis velja od datuma oddane prijave, zato nas kontaktirajte še danes in naredite prijavo na prvo učno uro.

Šolanje ponujamo v 30 in 45 minutnih tedenskih enotah ter VIP različici 30 + 30 min. Cenik za vse programe najdete na razdelku šolnina. Učenje poteka v dopoldanskem, popoldanskem in večernem času.

Šolanje poteka 12 mesecev v letu.

Vpisnina znaša 35€, ki se poravna enkratno ob vpisu v šolo.

>