18 avgusta

Pravilna izbira inštrumenta, pri vpisu v glasbeno šolo

0  - komentar

Pomagajte vašemu otroku pri izbiri pravega inštrumenta

Izbira pravega inštrumenta za vašega otroka je lahko težaven a ob enem pomemben dejavnik na njegovi nadaljnji glasbeni poti in napredku. Siljenje otroka v igranje in učenje določenega inštrumenta, zelo redko ali skoraj nikoli ne vodi do razvijanja željene ljubezni do igranja glasbe in lastnega inštrumenta. Tukaj je nekaj dejavnikov, ki jih je pomembno upoštevati pri izbiri pravilnega inštrumenta za vašega otroka.

slika pomen glasbenega udejstvovanja in izobraževanja

Otrokova starost

Prva stvar na katero moramo biti pozorni je otrokova starost. Če je vaš otrok mlajši od šestih let, je zelo pomembno, da tehtno razmislite o razlogih za glasbeno udejstvovanje pri tako nizki starosti in pri tem upoštevate otrokove fizične in psihične sposobnosti.

Klavir, violina in blok flavta so najbolj primerni inštrumenti za glasbeni začetek za otroke pod šestimi leti starosti. Zadovoljujejo tako otrokove fizične omejitve, prav tako pa mu omogočajo razvoj trdnih temeljev za nadaljnje glasbeno udejstvovanje in lažji kasnejši prehod na ostale inštrumente.

Violina

Prednost violine je v njeni velikosti ali bolje rečeno v njeni majhnosti, kar omogoča otroku lažje igranje in rokovanje z inštrumentom. Čeprav so inštrumenti kot so kitara prav tako dostopni v manjših različicah, je prednost violine v tem, da nima tipk ali prečk (s tem tudi ne absolutne višine tona), kar otroka navaja na bolj pozorno poslušanje pri izvajanju glasbe. S tem si uri posluh, medtem ko z igranjem z lokom v desni roki razvija artikulacijo in glasbeno fraziranje. Posluh in fraziranje sta temeljni spretnosti za igranje vseh ostalih melodičnih inštrumentov.

Klavir

Čeprav pri igranju klavirja otrok ne rabi nadzirati tonske višine in igrati z lokom, kot pri violini, ima igranje klavirja druge prednosti. Poleg razvijanja osnovnih glasbenih in motoričnih prvin, omogoča glasbeniku klavir igranje melodije in harmonije simultano. Prav tako omogoča igranje klavirja odlično vizualno predstavo o razmerjih v glasbi in s tem lažje razumevanje glasbene teorije.

Kljunasta (blok) flavta

Pogost in zelo primeren uvodni inštrument za otroke začetnike je blok flavta. Prav tako kot pri violini je prednost blok flavte njena velikost, ki je primerna za otroka nižje starosti. Skozi igranje blok flavte se otrok uči uvodnih glasbenih prvin in poslušanja, pridobiva pa tudi na koncentraciji ter koordinaciji svojega telesa in pihanja. Tehnika igranja blok flavte je preprosta in otrok hitro pride do glasbenega rezultata, kar mu daje veselje in motivacijo za učenje. Še ena prednost blok flavte pred ostalimi inštrumenti, je njena cena, ki je med nižjimi in dostopnejšimi na trgu inštrumentov.

blok flavta

Če povzamemo zgoraj opisano je izbira enega izmed uvodnih inštrumentov je zelo modra odločitev za odličen začetek glasbene poti vašega malčka.

Starejši otroci in mladostniki

Ko je otrok starejši lahko poizkuša in eksperimentira z drugimi inštrumenti. Z leti pridejo tudi večje fizične sposobnosti in spretnosti, ki so potrebne za igranje tolkal, brenkal, trobil, pihal ali večjih godal. Zelo pomembno pri izbiri inštrumenta je paziti na to, da je velikost inštrumenta primerna velikosti vašega otroka. Na primer: otrok z majhnimi dlanmi in kratkimi prsti bo imel težave pri igranju bas kitare ali celo klavirja, med tem ko bo imel mogoče otrok z velikimi dlanmi in manj razvito fino motoriko težave pri igranju violine ali flavte.

Preizkus primernosti velikosti in oblike inštrumenta je preprost. Opazujte in ugotovite, če je otrok pri držanju in igranju inštrumenta uživa, se počuti sproščeno ali ga to omejuje in le težko vzdrži 10 minut igranja. Naj se zdi to še kako logično, je prav dejavnik velikosti in oblike inštrumenta večkrat ignoriran saj si otroci predstavljajo, kako igrajo svoj priljubljen inštrument še preden ga fizično primejo v roke. Včasih je lahko želja tudi močnejša od omejitev, a praviloma je bolje začeti pri inštrumentu, ki je z otrokom kompatibilen.

Naslednji pomemben dejavnik pri izbiri inštrumenta je njegov zvok (ton) in na kakšen način se le ta proizvaja. Če vaš otrok ne mara zvoka violine, pri igranju violine ne bo užival. Podobno je z načinom igranja; če vašemu otroku ne bo všeč način, kako se igra trobenta (pihanje), pri igranju trobente ne bo užival. Če otrok pri igranju inštrumenta ne bo užival, bo izgubil motivacijo za igranje in posledično bo začel igranje inštrumenta ali celo igranje glasbe na splošno, zavračati. Barva zvoka in način igranja nista dejavnika, ki bi nam prirasla k srcu kasneje, zato je pred nakupom inštrumenta, ki otroku zvočno ali izvajalsko ne ugaja, pogovor in tehten premislek izjemnega pomena.

Eden izmed najbolj “nevarnih” aspektov pri izbiri inštrumenta je njegova popularnost v družbenem okolju. To pomeni, da otroci zelo radi izberejo inštrument, ki je za njih trenutno najbolj “cool”, kjub temu, da za njih ni najbolj primeren. Pri nekaterih bo ta način izbire obrodil sadove in bodo v inštrumentu resnično razvili svoj potencial in ljubezen do glasbe, medtem ko lahko pri drugih pomeni slepo ulico, ko se “cool” faktor razblini zaradi že prej omenjenih dejavnikov.

kitarist

Otrokovih vnaprejšnih predstav in želj po igranju določenega inštrumenta nikakor ne ignorirajte, temveč o njih razmislite in pretehtajte njihove želje glede na ostale realne dejavnike.

Ni večjega zadovoljstva, kot najti “SVOJ” inštrument. Verjamememo da je izbira pravega inštrumenta temelj za uspešno glasbeno prihodnost. Biti odprt za vse možnosti (tako vi kot vaš otrok) in slediti zgoraj omenjenim pravilom je prava pot, po kateri boste skupaj s svojim otrokom našli njemu idealen inštrument.

[blank_space height=’1em’]

Vas zanima vpis v glasbeno šolo? Kontaktirajte nas!

Preberite še:

Dejavniki, ki jih pri vpisu in izbiri glasbene šole ne smejo biti na prvem mestu

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Morda vam bo všeč tudi...

>