5 maja

Vpliv glasbenega izobraževanja na otrokov razvoj

0  - komentar

Vpliv glasbenega izobraževanja na otrokov razvoj

Glasbeno izobraževanje in udejstvovanje, kot sta učenje in igranje inštrumenta ali petja nudi otrokom in mladim ogromno koristnih vplivov na njihov celostni in uravnotežen socialni, kognitivni in psihomotorični razvoj, prav tako pa je zelo koristno tudi za vse starejše ljudi. Verjamemo, da bi moral vsak človek, vsaj enkrat v življenju igrati kakšen inštrument ali se ukvarjati s petjem. Tukaj je 5 razlogov zakaj.

1. Vpliva na razvoj inteligence in ustvarjalnosti

Mnogo študij je bilo izvedenih na temo vpliva glasbe na človeške možgane. Danes vemo, da so v povprečju otroci, ki se ukvarjajo z glasbo v šoli uspešnejši od tistih, ki se z glasbo ne ukvarjajo. Zadnje raziskave kažejo, da izpostavljenost in ukvarjanje z glasbo v otroštvu ugodno vpliva na otrokov razvoj branja, inteligence (IQ), spomina in ustvarjalnosti. Učenje inštrumenta je koristno tudi za starejše ljudi, saj z učenjem urijo svoje možgane in jih ohranjajo aktivne, s tem pa omilijo pešanje spomina in koncentracije, zmanjša pa se tudi možnost za razvoj demence.

2. Vpliva na razvoj discipline, vztrajnosti in potrpežljivosti

Učenje inštrumenta uči otroke pojma, ki ga lahko poimenujemo zakasnelo zadoščenje. Dajmo za primer učenje violine, ki zahteva ogromno potrpežljivosti in vaje, preden sploh lahko zaigramo kakšen ton. Sprva moramo osvojiti pravilno držo violine, pravilno držo loka in pravilno držo telesa… šele nato se lahko počasi posvetimo samemu izvajanju glasbe. Proces učenja inštrumenta tako otroke navaja kako vztrajati ure, mesece in včasih celo leta vaje, da dosežejo željeni cilj, kot je igranje v glasbeni skupini ali izvajanje obsežne skladbe na pamet. Za izvajanje kvalitetne učne ure ali vadbe doma je potrebna visoka stopnja koncentracije. Skupinsko učenje in igranje v glasbenih zasedbah, prav tako ugodno vplivata na potrpežljivost in strpnost otroka, kjer lahko učenec igra samo takrat, ko je na vrsti. Ravno skozi potrpežljivo čakanje in pozorno poslušanje igranje svojih sošolcev, se otrok uči spoštovanja do vrstnikov in koncentracije.

3. Razvija samozavest

Učenje inštrumenta otroku nudi poligon na katerem se uči sprejemanja in dajanja konstruktivne kritike. Spreminjanje negativnega odziva v pozitivno motivacijo pomaga pri krepitvi samozavesti. Skupinski pouk pomaga otrokom razumeti, da nobeden, vključno z njimi in njihovimi vrstniki, ni popoln in da ima vsak zmožnost nenehnega napredovanja. Javno nastopanje je prav tako koristna in pomembna veščina, ki se je otroci učijo skozi razne glasbene nastope, koncerte…in se zlahka prenese na ostala življenska področja.

4. Vpliva na razvoj motorike in fizičnih spretnosti

Učenje glasbenega inštrumenta pomaga otroku pri razvoju koordinacije in motoričnih spretnosti. Medtem ko učenje bobnov in ostalih tolkal krepi medsebojno koordinacijo udov, zahteva učenje brenkal, godal ali klavirja drugačne gibe, ki vplivajo predvsem na fino motoriko in simultano koordinacijo rok in prstov. Učenje določenega inštrumenta pa ne vpliva samo na razvoj obojeročnosti in koordinacije ampak prav tako vspodbuja učenca, da razvije udobnost in sproščenost v, po naravi, neudobnih položajih in pozah. Krepitev in izboljšanje telesne koordinacije ter medsebojno povezovanje časa, zvoka in giba, pripravi otroka za njegove dodatne hobije (ples, šport…) in življenjske situacije.

5. Razvija socialne veščine

Predvsem učenje inštrumenta v skupinskem pouku ali v glasbeni zasedbi, zahteva med učenci določeno interakcijo in komunikacijo, ki vspodbuja pri otroku timsko delo. Npr: Če otrok v skupini igra preglasno, prehitro, prepočasi... se bo moral skupini prilagoditi, drugače bo skladba zvenela narobe. Pomembno za otroka je, da pozna in razume svojo individualno vlogo v večji skupini, s tem pa do nje čuti tudi odgovornost.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Morda vam bo všeč tudi...

>